RODO

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE, którego wymogi zaczęły obowiązywać od 25 maja 2018 r. przedstawiamy Państwu klauzulę informacyjną.

Informujemy niniejszym, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma A.T. Trading sp. z o.o. z siedzibą w Zamościu przy ul. Szczebrzeska 21/103 , e-mail: biuro@attrading.eu, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu współpracy i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
 3. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
  • realizowanie wewnętrznych celów administracyjnych firmy A.T. trading sp. z o.o.,
  • archiwizacja w celu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wyjaśnienia faktów,
  • realizacja zawartych umów w celu uświadczenia usług,
  • dochodzenia zapłaty na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO czyli tzw. uzasadnionego interesu administratora.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, niezbędne do zawarcia umowy i realizacji wskazanego celu, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy,
 5. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wygaśnięcia roszczeń wynikających z umowy, lub będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 5 lat.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

tel.: +48846390037
e-mail: biuro@attrading.eu
A.T. Trading sp. z o.o. Zamość 22-400, ul. Szczebrzeska 21/103
NIP: PL8212544631

×
Zapytaj o cenę usługi
Zapytaj o bezpłatną wycenę